WNT

Het bestuur van EWN is verantwoordelijk voor het opstellen van het overzicht in overeenstemming met de Beleidsregels toepassing WNT en die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van deze beleidsregels. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van het overzicht en de naleving van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

WNT 2013-2022