Reclameren

Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen kunt u reclameren door uw klacht/beroep schriftelijk in te dienen.

Graag verwijzen we u voor nadere info naar onze Algemene Voorwaarden (artikel 9).

De klachtenprocedure is op verzoek opvraagbaar.