Contact gegevens

work

Bezoekadres

EW Nederland
Polderboskdyk 13-A
Joure 8501 ZJ
postal

Postadres

Postbus 17
Joure 8500 AA
Tel.+31 (0) 513 468 111
Fax+31 (0) 513 468 112

Logistiek

U kunt uw goederen afsturen naar EWN of EWN kan de goederen bij u afhalen met haar eigen transportdienst. De afdeling logistiek neemt uw goederen in ontvangst en controleert de status van de goederen en de volledigheid van de partij. Daarnaast wordt het gewicht van de partij vastgesteld, zowel bij binnenkomst als wanneer de partij de deur weer uit gaat, om zo vast te stellen dat alles wat is binnengekomen ook weer retour gaat naar de klant.

Verpakken
Om onnodige kosten te voorkomen is het raadzaam om uw goederen te verpakken en aan te leveren in zogenaamde waarborgbakken.
Het voordeel van deze bakken is dat u uw goederen in/op/tussen het schuim kunt plaatsen zonder extra verpakking in de vorm van folies en/of plastic zakjes te hoeven gebruiken. Wanneer u uw goederen toestuurt in zogenaamde meervoudige verpakking zal EWN hiervoor extra kosten voor in rekening brengen (zie tarievenlijst). U kunt de waarborgbakken van EWN in bruikleen krijgen, vraag onze afdeling logistiek naar de mogelijkheden.

Opmerking: u krijgt uw goederen altijd retour in dezelfde verpakking.

Aanleveren
Het aanleveren van goederen kan op verschillende manieren, te weten:
• Langsbrengen tijdens kantooruren; ma-do 08.00-17.00 uur en vrijdag van 08.00-14.30 uur.
• Versturen; EWN raadt aan om een verzekerde pakketdienst te gebruiken. Neem contact op met onze afdeling logistiek voor advies.
• Eigen verzekerd transport van EWN; neem contact op met onze afdeling logistiek en vraag naar de mogelijkheden.

Controle
De afdeling logistiek hanteert een strenge in- & uitgangscontrole. Er wordt hier gekeken naar de status van de aangeleverde goederen, bij onvolkomenheden zal EWN direct contact met u opnemen. Ook wordt er gekeken naar de volledigheid van de partij aan de hand van de meegestuurde borderel (inventarislijst en opdrachtformulier). Daarnaast wordt het gewicht van iedere partij vastgesteld bij binnenkomst, na het doorlopen van het waarborgproces wordt de partij wederom gewogen om er zo zeker van te zijn dat alles wat binnenkomt bij EWN ook weer retour gaat naar de klant.

Doorlooptijd
EWN streeft er naar alle goederen binnen drie werkdagen te retourneren zonder dat u daarover een spoedtoeslag betaalt. Veelal worden de partijen geretourneerd binnen de afgesproken tijd met de ondernemers. Spoedbehandelingen kunnen incidenteel voorkomen maar ons beleid is dat alle goederen even snel het Waarborgproces doorlopen.

Borderellen
Aangeleverde goederen gaan altijd vergezeld van een borderel. De borderel is een document met daarop de gegevens van de klant, een inventarislijst en de borderel is tevens een opdrachtbevestiging richting EWN.

Borderellen kunnen (gratis) telefonisch besteld worden. Op de pagina downloads is het tevens mogelijk een borderel te downloaden. Een borderel dient volledig ingevuld aangeleverd te worden.

Copyright © 2014 • Edelmetaal Waarborg Nederland • Alle rechten voorbehouden